אורבן 95 | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

אורבן 95

קוד
037
שעות אקדמיות
30
נ"ז
2
סמסטר א
יום
ראשון
בשעה 10:15 - 12:15