סקילשופ 5: התכוונות חזותית | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

סקילשופ 5: התכוונות חזותית

קוד
63002383
שעות אקדמיות
0
נ"ז
1
סמסטר א
יום
חמישי
בשעה 14:00 - 15:30

סטוריטלינג ויזואלי הינו כלי משמעותי בסל הכלים שלנו כמעצבים. הוא מאפשר לנו להעביר רעיון, אוירה, לעורר רגש ואף להפעיל את הצופה. כיום, בעידן של כלי AI מחוללי תמונות נגישים ואיכותיים, היכולת ליצירת דימויים אסטתיים או עשירים קלה יותר, אך הם לא בהכרח אפקטיביים. יצירת דימויים הכוללת חשיבה מקדימה, התכוונות ומודעות למגוון שיקולים מאפשרת להכניס את הצופים פנימה, מעוררת מחשבה ומאפשרת לתקשר רעיונות מורכבים בבהירות.הקורס יעסוק בניתוח דימויים, פיתוח ובחירה מדויקת, מסר, מבנה, אוירה ונרטיב ויאפשר לסטודנטים להתנסות ביצירת דימויים שיטתית באמצעות כלי ג׳ינרוט תמונות.

מטרת הקורס היא לייצר מרחב בטוח להתנסות ביצירת דימויים אפקטיביים שיוכלו לשרת את הסטודנטים בעבודתם בהמשך התואר (עבור מצגות, פרוייקטים, עבודות גמר ועוד).