סמינר בחירה: מורשת אורבנית: תיעוד, ביקורת וקריאות אחרות | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

סמינר בחירה: מורשת אורבנית: תיעוד, ביקורת וקריאות אחרות

קוד
73454590
שעות אקדמיות
60
נ"ז
4
סמסטר ב
יום
רביעי
בשעה 10:00 - 13:00

מהי מורשת אורבנית (urban heritage), כיצד היא מוגדרת ומדוע? מדוע בכלל להגדיר 'מורשת' בעיר, כיצד משפיעה הגדרת המורשת הקונספטואלית על מעשה השימור, וכיצד משתלבים כל אלה בפיתוח העתידי של העיר?

מטרת הקורס היא הרחבת היריעה המכונה 'שימור המורשת האורבנית של ירושלים' על ידי הוצאתה מכותלי מוסדות האקדמיה והתכנון אל תושבי העיר והגדרה מחודשת, משלימה או אלטרנטיבית, של המורשת העירונית-הקהילתית. בחלקו הראשון של הקורס נוצרת תשתית תיאורטית ביקורתית שתעניק לסטודנטיות.ים כלים לחשיבה ביקורתית על מורשת אורבנית ובעיקר לתיעוד המרחב הבנוי, שהוא הבסיס להגדרת מורשת. בין היתר, נעסוק בעצם הגדרת המקומית לאורך זמן ארץ ובעולם; במדיניות השימור העירוני בישראל ואמנות שימור אוניברסליות; בביקורת השימור – תיאוריות ביקורתיות המציעות פרספקטיבות חדשות הגדרות אלו ומטרותיהן; שיטות מיפוי ותיעוד עדכניות, מערכות מיפוי מידע גיאוגרפיות (GIS) וויזואליזציה דיגיטלית; ולבסוף, בשימוש בארכיונים לצורך תיעוד המורשת המקומית, ביקורת הארכיון והקטלוג, והצעות לבסיס מידעי חדש; ובהצעות תיאורטיות ומעשיות לתיעוד משלים ו/או אלטרנטיבי בארץ ובעולם.

בחלקו השני של הקורס משולבת עבודת איסוף, מיפוי ומחקר בשטח, בשיתוף עם התושבים המקומיים, המינהלים הקהילתיים ועיריית ירושלים. מטרתו היא בחינת המרחב האורבני על ריבוד תכונותיו הפיסיות – אלו המיוצגות בסביבה הבנויה, והנרטיביות – אלו הנבנות מתושבי המקום בעבר ובהווה. חלק זה כולל ניתוח תיקי תיעוד קיימים; התנסות מעשית של הסטודנטים במחקר ארכיוני ובמקורות משניים; התנסות מעשית של הסטודנטים במיפוי מסורתי ואלטרנטיבי; התנסות מעשית של הסטודנטים בחקר מורשת קהילתית: שיטוטים בשכונה, ראיונות ושאלונים, מיפוי מנטאלי ועוד, ולבסוף, פיתוח מתודולוגיה לבניית תשתית להרחבת הגדרת המורשת האורבנית בשכונות, ושימורה.

התוצר הסופי של הסמינר כולל הערכה כתובה של הפערים שנמצאו בין התיעוד הקיים במוסדות התכנון לבין התיעוד שעלה מעבודת הסטודנטים השיתופית בשטח, ועיקרו הצעה ויזואלית וכתובה להגדרת מורשת מרחבית קהילתית והנחיות לשימורה.  

תוצרי הקורסמינר יהיו תיאורטיים (לתלמידי הקורס) וישלבו תוצרים מעשיים (לתלמידי הסמינר), ישמשו הדגמה לעקרונות שנלמדו, יאפשרו דיון ביקורתי בממצאים, וייצרו בסיס למחקר ולפיתוח, תוך שהם מגדירים, מייצרים ומרחיבים את הגדרת המורשת האורבנית בירושלים.