קורס בחירה שדה העיצוב האורבני | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

קורס בחירה שדה העיצוב האורבני

קוד
730771064
שעות אקדמיות
30
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
שישי
בשעה 12:30 - 14:00

התפתחותו ומיסודו של העיצוב העירוני כדיסציפלינה במהלך החמישים השנים האחרונות התרחש על רקע תהפוכות רבות בגישות ותפיסות עולם במדעי החברה ובשדות העיצוב, שעל שניהם הוא נשען. מתוך כך, עד היום תחום זה נעדר הגדרה מוסכמת ומגובשת, ומצוי במאבק מתמשך ל'תפיסת מקומו' במערך הכוחות הפועלים בגיבוש דמותה של העיר. על רקע זה, הקורס יתחקה אחר ה'קול הייחודי' של העיצוב האורבני, תוך סקירה של התפיסות, העמדות, מושגי היסוד והעקרונות של התחום, הקורס יתבסס על מקורות למדניים כמו-גם על מקרי בוחן מרחבי העולם ומהפרקטיקום בירושלים. הקורס יכלול סיור לימודי באורך שיעור כפול למרכז העיר ירושלים באחד מימי השישי, ההשתתפות בסיור היא חובה. הסיור יתקיים בהתאם להנחיות התו הסגול. הקורס דורש השתתפות חובה בשיעורים במצלמות פתוחות (מקסימום היעדרויות- 3שיעורים). חריגים רק בתיאום מראש בתחילת הקורס עם המרצה.