קורס בחירה מרחב ציבורי- ספירה ציבורית | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

קורס בחירה מרחב ציבורי- ספירה ציבורית

קוד
730772186
שעות אקדמיות
30
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
שישי
בשעה 12:30 - 14:00

קורס זה עוסק באופיים הקולקטיבי של מרחבים ציבוריים. הוא עוסק באפשרויות שטמונות היכן ובעת שאנחנו חולקים את חיינו עם אחרים, לרוב זרים. הוא רואה במרחב הציבורי זירה שצורותיה ותפקודיה נקבעים על ידי סמכותם של כוחות פוליטיים, כלכליים, דתיים ותרבותיים מצד אחד, וביטויי תשוקה של החברה מצד שני.

הקורס יבחן את הדרכים בהן מרחב ציבורי מתפקד בפועל ובתיאוריה לתמיכה בחיים דמוקרטיים, ואת מעמדו כנכס בסיסי אשר באמצעותו מתאפשרים, באופן עקרוני אך לא בהכרח בפועל, משאבים דוגמת חופש, זכות, שוויון וצדק. הוא יבחן כיצד המרחב יכול להיות מנחה לסדר אזרחי, אתר התנגדות, התאגדות והפעלת כוח, ובמה ליצירתיות והופעה. לאורך הקורס נפגיש מודלים נפרדים לניתוח ביקורתי של מרחב ציבורי עם אוספי קריאה ׳קלאסית׳ ועכשווית באופן שימחיש את היסודות התיאורטיים של המרחב הציבורי, יאפשר דיון בסוגיות של הון, חלוקה משאבים, נגישות וזמינות, ויציע דרכי התמודדות עם שאלות דוגמת אלה הנוגעות להתערבות הציבור בקביעת מדיניות וניהול המרחב הציבורי. דגש מיוחד, תוכני, יינתן לדיון במערכת היחסים שבין פרטי וציבורי - ’הדיכוטומיה הגדולה‘; לחקר ההבחנה בין מה ששייך לתחומו המוגן של הפרט, ברשות היחיד, לבין מה ששייך אל תחומו הפומבי של הציבור, ברשות הרבים. דגש נוסף יינתן לאקטואליה: לזיהוי, ניתוח ופרשנות מקרים בהם מרחב ציבורי הוא מרכיב משפיע בתהליכים ואירועים שמתרחשים בהווה.

מרכיבי הקורס נפרסים באופן גמיש לאורך שלוש תקופות. הם מציעים סקירה ביקורתית של מושגי מפתח בתחומי מחשבת המרחב הציבורי כפי שהוצגו בדיון על העיר העתיקה והמודרנית, עוסקים בתפיסות המשתנות בדיון על העיר העכשווית, ומצביעים על אפשרויות לדיון ספקולטיבי על אודות המרחב הציבורי בעתיד הקרוב. נתמקד במרחבים של האדם המודרני והעכשווי, בפינת הרחוב ובמסעדת המפעל, בתשתית המלאכותית ובשדה הקרב, באי וביער, מעל האדמה ובתוכה, כמו גם בייצוג ובעבודת האומנות. הקורס נפרש לאורך ארבעה עשר מפגשים. נקדיש אותם להרצאות ודיונים כיתתיים, לתרגול חשיבה ביקורתית ופיתוח מיומנויות ניתוח של נושאים הקשורים במרחב הציבורי. המשתתפים/ות בקורס יתבקשו לשקף וליישם את מה שלמדו באמצעות כתיבת שני דפי פרשנות על אודות מרחב ציבורי בהווה, בהיקף של כ-1,500 מילים כל אחד. נתחיל עם אקטואליה, בהרצאה שכותרתהמרחב ציבורי אפידמי“, ונסיים בהרצאה אודותשניות וסנטימטרים - מידות רדיקליות וצפיפות“.