סדנת נושא - Post Moving Image | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

סדנת נושא - Post Moving Image

קוד
232007
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר א
יום
חמישי
בשעה 14:00 - 17:00

'וידאו ארט', 'מובינג אימג', 'תקשורת חזותית בתנועה', 'וידיאו קליפים', 'אנימציה דיגיטלית' - אלו הם רק מעט מהתיוגים של דימויים נעים שחורגים מהמסגרת של הקולנוע הנראטיבי. עם השנים הולכים ומתווספים עוד ועוד מופעים, סוגות ותצוגות של הדימוי הנע, אך הדומיננטיות של אופני ההבעה המסורתיים של הקולנוע עדיין איתנה, ואף משפיעה באופן גדל והולך על כל אותן יצירות שאמורות לשמש כאלטרנטיבה. האמנות הצעירה מבין האמנויות הספיקה זה מכבר להשפיע על רוב תחומי העיצוב והאמנות ולטלטל אותם (ארכיטקטורה, עיצוב גרפי, אמנות פלסטית, קולנוע( אך נראה כי המהפכה הזו נרגעה מהר מדי, ונתנה לכוחות השוק המוכרים לבלוע אותה. הקולנוע עצמו, שמצא את עיקר זהותו בנרטיב הריאליסטי, במייק בליף, השתלט בתגובה על כל אותו עולם של דמויים נעים, על נוסחאותיו הדרמטיות הברורות ועל פטפוט היתר שלו. הקורס "פוסט מובינג אימג" ינסה לאתגר את מה שהפך למובן מאליו, ולהציע חזרה ליסודות הרדיקליים והאוונגרדיים של האמנות האודיו ויזואלית. לחזור ולמצוא מחוזות שאינם מוגבלים על ידי האילוצים והאופנות של הקולנוע המסחרי. ננסה "לספר סיפור" באופן שונה – דרך תנועה, קומפוזיציה, הפשטה, דקונסטרוקציה, קונסצפט. תוך שאיפה לייצר חוויה רעננה, מעוררת ומאתגרת נפתח פרספקטיבות צלולות יותר של יחסי דימוי/סאונד/נרטיב, המצויות באופן זה או אחר בבסיס כל יצירת מופת קולנועית.