מקרי מבחן באוצרות ביקורתית בישראל | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

מקרי מבחן באוצרות ביקורתית בישראל

קוד
9306716
שעות אקדמיות
60
נ"ז
4
סמסטר א
יום
ראשון
בשעה 10:00 - 13:30

הסמינר יתמקד במקרי מבחן של תערוכות אמנות המבטאות עמדות ביקורתיות ואף רדיקליות אל מול שדה האמנות במהלך יותר מ-200 שנים מראשי הקמת בצלאל ועד היום.

נעסוק באופן בו עוצב התפקיד ההיסטורי של "אוצרות ביקורתית" בתיקוף והענקת ערך לאובייקט האמנותי ואיך התפתחו הטקסטים המלווים תערוכות אלה. נבדוק מהן הנחות היסוד שעיצבו את הפורמט המוכר של "המבט הביקורתי" בשדה האמנות לעומת שדות תרבותיים אחרים כגון קולנוע, תיאטרון, אדריכלות ועיצוב. ביחס לכך נעמוד על הקשר שבין "אוצרות ביקורתית" לבין מושגי המחאה כגון "הפגנות", "התנגדות", "אקטיביזם", "אידיאולוגיה של שינוי" ו"פוליטיות".