סטודיו: זמן | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

סטודיו: זמן

קוד
18000
שעות אקדמיות
90
נ"ז
4
סמסטר א
יום
שני
בשעה 10:00 - 17:00

סטודיו לעשייה בפורמטים דו ממדיים. הסטודיו יעסוק במוטיב הזמן מאספקטים שונים: זמן כאירוע פילוסופי קיומי, זמן כסביבה המייצרת תנאים שונים וייחודיים למחשבה ולפעולה וזמן כמשך מוגדר ומוגבל לעשייה. הסטודיו יתחלק לעשייה ולשיחה ב(זמן) השיעור, תוך מתן תרגילים מעשיים למגוון של עבודות בית ותצוגות שיוגדרו ויועברו לסטודנטים בתחילת שנת הלימודים. על הסטודנטים יהא להציג את תוצרי עבודתם בפני הכיתה, לצד מתן הרצאה אחת על דוגמה חיצונית הקשורה בתמה של השיעור.