קורס בחירה: צו השעה (מרוכז) | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים