הדימוי של היהודי(ם) בקולנוע | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

הדימוי של היהודי(ם) בקולנוע

קוד
9306720
שעות אקדמיות
60
נ"ז
4
סמסטר ב
יום
ראשון
בשעה 10:00 - 11:30

חקר ייצוג היהודים בקולנוע מהווה תחום מבוסס ומתפתח בחקר התרבות החזותית. אף על פי כן, המחקר עדיין מתמקד במבט החיצוני של הרוב על המיעוט ובכך נוטה להתעלם מהבדלים הקיימים בתוך החברה היהודית עצמה לאורך ההיסטוריה ועל פני המקומות השונים בהם יהודים חיו. במהלך הקורס, נשתמש בקולנוע -בעיקר בסרטים עלילתיים באורך מלא – לא רק כראי של הדימיון הקולקטיבי אודות היהודים אלא גם ננתח אותו מזווית אחרת בשאלנו, לדוגמה: אילו סוגות קולנועיות חסרות בהקשר לאומי מסוים? אילו דמויות נסתרות מן העין? אילו מצבים ומקומות אינם מיוצגים במסכים הלאומיים?

הסמינר יתמקד בייצוג הקולנועי של הזהויות השונות של החוויה היהודית בארבע מסגרות גאוגרפיות ייחודיות מסביב לים התיכון (ישראל, איטליה, ספרד ופורטוגל), על מנת להבין כיצד ניתן או לא לייצג על המסך הגדול חוויה דתית כמו השבת, מצב קיומי כמו זה של האנוסים ותופעה טרנס-לאומית כמו זו של התפוצות.