תבניות חובה שנה ג | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

תבניות חובה שנה ג

קוד
2323002
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר א
יום
רביעי
בשעה 10:00 - 13:00

מטרתו של הקורס להעניק לסטודנט את הידע והמיומנות הדרושים לתכנון ולביצוע פרויקטים בקנה מידה גדול באמצעות הכרות מעשית עם טכנולוגיות ייצור קרמיות תעשייתיות ופיתוח מתודות ייצור ייחודיות. הסטודנטים יתבקשו לתכנן ולפתח פס ייצור ייחודי להפקת מערכת כלי הגשה קרמיים, שתחילתו בתכנון המותאם לסטנדרט התעשייתי וסופו בייצור אובייקטים קרמיים להם אלמנט אישי ייחודי המוטמע בייצור הסדרתי, שביכולתם לשמר את מגע ידו של האמן העמל על כליו.  

 

בקורס זה ירכשו הסטודנטים ידע מתקדם בתחום טכנולוגיות קרמיות מתועשות, זאת תוך בחינה מעמיקה של מאפיינים אסתטיים, רעיוניים, פונקציונליים ותרבותיים הנוגעים לשימוש בחומר הקרמי בכלל ובתחומי כלי ההגשה בפרט.

במהלך הקורס יתנסו הסטודנטים בתהליכי עיצוב וביצוע של מערכת כלי הגשה בחומרים הקרמיים, החל בשלבי המחקר, הגיבוש הרעיוני, תכנון ופיתוח שפה צורנית ייחודית והליך הייצור המותאם, דרך בניית דגמים ואבי טיפוס לייצור תעשייתי, ביצוע התבניות ועד השלמת המוצרים באמצעות שיטת הייצור שיפתחו.