התגלמות הרוח בבשר - על הולדת האמנות המערבית בנצרות | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

התגלמות הרוח בבשר - על הולדת האמנות המערבית בנצרות

קוד
9306725
שעות אקדמיות
60
נ"ז
4
סמסטר ב
יום
ראשון
בשעה 10:00 - 13:30

 

העמדה הנוצרית של הברית החדשה אודות החזותי שבברית הישנה מגיבה באופן מורכב ופרדוקסלי. ביחס לאיסור או אי האפשרות לייצג את האל באופן גשמי בפסלים ותמונות - הנצרות מציגה את חזון האינקרנציה, ההתגלמות בבשר. הדיבור האלוהי שברא את העולם כממד אנרגטי ורוחני מופשט התגלם בבשר ובגוף של ישו האנושי-אלוהי. נבקש בסמינר לבחון מתח זה בין הרוחני לבין הגשמי שבנצרות וכיצד הוא מתבטא באופנים שונים בתרבות ובאמנות המערבית מאז ועד היום, מהאיקונות המזרחיות והמערביות ועד האמנות המודרניסטית והעכשווית.