לא תעשה לך - על החזותי המקראי בספרי בראשית ושמות | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

לא תעשה לך - על החזותי המקראי בספרי בראשית ושמות

קוד
1700763
שעות אקדמיות
30
נ"ז
2
סמסטר א
יום
ראשון
בשעה 10:00 - 11:30

במסגרת הקורס נבקש לקרוא בדקדקנות את סיפור הבריאה האלוהי בו מצוי יחס מיוחד בין דמות האלוהים הבורא לאדם הנברא דרך התפקיד המתווך של האמן. נבקש לבחון יחס או מתח זה כמתבטא גם דרך איסור הייצוג האלוהי בעשרת הדיברות. נשאל באיזה אופן שאלת הייצוג האמנותי של האל קשורה למהותו כאמן יוצר, ובאיזה אופן מוטיב זה מהדהד עד היום בתרבות ובאמנות המערבית.