אמנות וזהות בין מערב למזרח | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

אמנות וזהות בין מערב למזרח

קוד
1700764
שעות אקדמיות
30
נ"ז
2
סמסטר א
יום
ראשון
בשעה 14:30 - 16:00

המעבר של בצלאל, כאקדמיה לאמנות, אל המבנה החדש במרכז העיר בירושלים מהווה נקודת פתיחה לדיון על מהותה של האמנות במרחב הישראלי כחלק מתרבות ים תיכונית. הדגש בקורס יינתן על אופני הביטוי האמנותי והזהות העצמית של אמנים ואמניות ערבים ופלסטינים הפועלים במרחב הישראלי וכחלק מהים תיכוניות. מצע זה יהווה בסיס לדיון בשאלת הזהות – בין מזרח ומערב, ובמקומם של קבוצות מיעוט בשיח הקיים בשדה האמנות הישראלי והעולמי. דיון ביצירות יאפשר בחינה מחודשת של הגדרת מזרח ומערב, ובחינת הדת כמעצבת ציביליזציה, על פי המצע של הנטינגטון ב״התנגשות הציביליזציות״, מול האוריינטליזם של אדוארד סעיד. נבחן את דרכי המבע השונות של אמנים ואמניות, ואת מידת מתיחת הגבולות שלהם וכיצד הדבר נתפס בעיניים זרות. יעלו סוגיות נוספות כגון: מרחבי הפעולה של אמנות ערבית-פלסטינית ומידת התקבלותה בתוך השדה האמנותי הישראלי; מגדר וגוף; אתרי תצוגה; קשרים והקשרים עם התרבות הערבית והאסלאמית; נופי המולדת וגבולות הלגיטימיות של הגדרת המולדת. דרך צפייה והתבוננות ביצירותיהם של אמנים ואמניות ערבים פלסטינים בישראל, נפתח דיון במאוויים ורצונות ביצירה, באי ההבנות, ובצורות השונות שבהן נוצר דיאלוג תרבותי בין אמנות מוסלמית, ערבית, פלסטינית, מזרח תיכונית לבין תרבויות או מציאויות שונות. מדובר בקורס חווייתי, שיהווה מעין שער כניסה להבין ולחוש את האוריינט.