האובייקט הביקורתי | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

האובייקט הביקורתי

קוד
1700766
שעות אקדמיות
30
נ"ז
2
סמסטר א
יום
ראשון
בשעה 16:30 - 18:00

מהו אובייקט? מהו דבר או משהו? היש ביכולתנו לתפוס או לחוות, שואל מרטין היידגר, משהו שאינו דבר בעולם? בקורס זה נחקור את הניסיונות, של האמנות, של העיצוב, של המדע ושל המחשבה המודרנית להתגבר את מגבלות התפיסה האנושית ולכונן תנאים שיאפשרו להכיר בקיומם של "מה שאינו משהו".

נחקור את גישתו של גרהם הרמן (OOO) שטוען שאובייקטים בעולם פועלים עלינו ומשפיעים על היותנו סובייקטים. נתמקד בגישתו של ברונו לאטור הטוען שעוד לא "התחלנו" להיות ביקורתיים.ות מספיק ביחס לאובייקטים סבבנו. נבחן את המניספט לסייבורג של דונה האראווי ונחקור את דרכי התפיסה האלטרנטיבית שהיא מציעה. ונחזור למשנתו של קרל מרקס שזהה את היותנו סובייקט עם העבודה המייצרת אובייקטים בעולם.