בית ספר קיץ – תיאוריות ביקורתיות ותרבות חזותית | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

בית ספר קיץ – תיאוריות ביקורתיות ותרבות חזותית

קוד
9306726
שעות אקדמיות
60
נ"ז
2
סמסטר קיץ
יום
ראשון
בשעה 12:00 - 16:00

האם תרבות מעצבת את זהותנו? ואם כן, מהי תרבות? וכיצד היא מעצבת את אופיינו, את משפחתנו, או את צורת חשיבתנו? מהי תרבות? מה מבדיל תרבות גבוהה מזו הנמוכה? והאם ניתן ללמוד ולהבין תרבות זרה, אחרת ושונה? בסמינר זה נבחן גישות שונות לתרבות. נעיין בכתבים אנתרופולוגים המבקשים לחקור תרבויות זרות  ונחקור את האופן שבו ניתן ללמוד תרבות זרה (לוי שטראוס, גייר). נעיין בכתבים ובספרות של מי שהגרו מתרבות אחת לאחרת והתמודדו עם המעבר הבין תרבותי. נפתח עם כתבי רוסו, שביקש להבין כיצד נוצר אי שוויון חברתי שנתקבע כ"טבעי". נעקוב אחרי טענות הפסיכואנליזה שרואה בתרבות מנגנון דיכוי נפשי (פרויד, קריסטבה). נעיין בכתבי ניטשה, המבקש לשרטט את התפתחות התרבות ואת עוותיה ואת ניסיונו של פוקו להבין מדוע תרבות מתבססת על ההנחה שיש "להגן" עליה מפני האויב. נבחן את טענת מרקס ואנגלס הרואים בתרבות תוצר לואי של עבודה. נקרא סיפורי מיתולוגיה מתרבויות שונות, המבקשות להסביר את מקורותיהן, ונשאל מהו היחס לתרבות בתקופתנו..

תאריכים: 1.9 מפגש פיזי קמפוס ירושלים; 3-2.9 בזום; 4.9 פיזי בת"א; 5.9 בזום.