סדנת קיץ - מיפוי צילומי | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

סדנת קיץ - מיפוי צילומי

קוד
232018
שעות אקדמיות
0
נ"ז
1
סמסטר א
-

כחלק בלתי נפרד מהמהלך הלימודי מבקשת התכנית ליצור הזדמנויות למפגשים עם מרצים/ות אורחים/ות – מעצבים/ות, אמנים/ות, אנשי/נשות מדיה ותיאורטיקנים/ות מובילים/ות מהארץ ומהעולם - ולחשיפה למגוון רחב של אופני פעולה ונקודות מבט בשיח העכשווי של עולם העיצוב והתקשורת החזותית. במסגרת זו יתקיימו סדנאות אורח בנות עד שבוע אשר יועברו לסטודנטים/ות בשנים א׳ וב׳. על כל סטודנט/ית להשתתף בסדנת אורח אחת בכל שנה בהיקף של 1 נ"ז. סה"כ על כל סטודנט/ית בתכנית להשתתף בשתי סדנאות אורח בהיקף כולל של 2 נ"ז.