קריאת טקסטים | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

קריאת טקסטים

קוד
1700774
שעות אקדמיות
30
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
רביעי
בשעה 15:30 - 17:00

קורס זה מתמקד בקריאה צמודה של טקסטים ביקורתיים. מטרתו לאפשר לכל סטודנטית וסטודנט להתעמק בטקסט מסוים, לקרוא אותו לעומק, לשרטט את המהלך הטיעוני של הטקסט ולזהות את נקודות התורפה שלו. בנוסף, נעקוב אחר הציטוטים והמקורות המוזכרים בטקסט, נבחן אותם ונחקור את דיוקם. נבחן את מבנה הטקסט, את אופיו ואת ייחודו ונשאל האם הטקסט פונה לשיח הנרחב בנושא מסוים או מתמקד רק בהיבט נבחר כדי לצמצם את הדיון.

הסטודנטים.ות מתבקשים להביא לשיעור הראשון טקסט אחד שאיתו הם.ן מתמודדים