אסתטיקה/התנגדות: אמנות ודמיון פוליטי | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

אסתטיקה/התנגדות: אמנות ודמיון פוליטי

קוד
24000137
שעות אקדמיות
56
נ"ז
4
סמסטר א
יום
רביעי
בשעה 14:00 - 17:00

ברומן "אסתטיקה של התנגדות" מתאר פטר וייס כיצד מאבקה של קבוצת סטודנטים נגד עליית הנאציזם בגרמניה נעשה לויכוח נוקב על תולדות האמנות - על אופני המשמוע והכוח המיתי הטמונים בהן כמו גם ההופעה וההסתרה של דמויות משיחיות והבטחות לגאולה. בעקבות הוגות כמו בוני הוניג וונדי בראון, נבחן כיצד נוצרות ופועלות פיקציות חברתיות כגון: גזע, מעמד, לאום ומגדר על קו התפר שבין הממשי והמדומיין. בעזרת חוקרות וחוקרים העוסקים בדמיון פוליטי- איריס מריון יאנג, ירון אזרחי, בוריס גרויס ואנניה רוי - נבחן את היחסים שבין החזותי והלא-מודע הפוליטי ובין האסתטי לתביעה המוסרית – החורג מדקדוק הזכויות הליברלי. באמצעות מקרי מבחן של מאבקים חברתיים, ננתח את היחסים שבין התנגדות חברתית למאבק אסתטי. נבחן מהו כוחו של דמיון פוליטי ומהן מגבלותיו, כיצד התנגדות היא בה בעת התנגדות למדיום ולאסתטיקה שלו ובאיזה אופנים היא פורמת את המושג שבשמו היא מבקשת להיאבק.