"ששים לששים" או: "פוסטמודרניזם במבט היסטורי" | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים