אדם אדמה: אקופמיניזם | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

אדם אדמה: אקופמיניזם

קוד
9306728
שעות אקדמיות
60
נ"ז
4
סמסטר ב
יום
ראשון
בשעה 12:00 - 16:00

מה בין משבר אקלימי ואפליה מגדרית? כיצד היחס אל הטבע מעצב תפיסות של גבריות ונשיות? מה בין מבנים חברתיים פטריארכליים לבין גישות תועלתניות ביחס ליצורים חיים, ערכי טבע ובני ובנות אדם? שאלות אלה עומדות בבסיס הגישה האקו-פמיניסטית ומכתיבתן של הוגות כמו קרולין מרצ'נט, רייצל קלרסון, ונדנה שיווה, קארן ווארן ופרנסואה ד'אובון. אקופמיניזם מהווה כיום חלק בלתי נפרד מהשיח על קיימות. זו התיאוריה הביקורתית של הסביבה שבוחנת כיצד הגדרת האדם מבוססת על שליטה ושימוש באדמה כבסיס לתרבות. בסמינר נדון בטקסטים המרכזיים בתחום, נדון כיצד ניתן לחשוב בעזרתם באופן ביקורתי על עידן האנתרופוקן (Anthropocene) - מנקודת המבט הפמיניסטית, ונשאל באיזה אופן מעצבת מחדש התפיסה הפמיניסטית את גישת הקיימות כיום.