קורס בחירה: טבע כמנוף להתחדשות עירונית – פתרונות מבוססי טבע בתכנון ופיתוח עירוני מקיים | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

קורס בחירה: טבע כמנוף להתחדשות עירונית – פתרונות מבוססי טבע בתכנון ופיתוח עירוני מקיים

קוד
70186
שעות אקדמיות
30
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
רביעי
בשעה 10:00 - 13:00