ניתוח מבנים 2 | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

ניתוח מבנים 2

קוד
020
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר א
יום
רביעי
בשעה 10:00 - 12:45