סטודיו 9 | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

סטודיו 9

קוד
1425
שעות אקדמיות
90
נ"ז
6
סמסטר א
יום
חמישי
בשעה 10:00 - 17:00