טכנולוגיית בניה 2: תרגול קבוצה 1 | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

טכנולוגיית בניה 2: תרגול קבוצה 1

קוד
70206
שעות אקדמיות
0
נ"ז
0
סמסטר א
יום
שלישי
בשעה 14:00 - 15:30