קורס בחירה פתרונות מבוססי טבע בעיצוב אורבני | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

קורס בחירה פתרונות מבוססי טבע בעיצוב אורבני

קוד
734545007
שעות אקדמיות
0
נ"ז
2
סמסטר א
יום
רביעי
בשעה 11:30 - 13:00

בצילו של משבר אקלים ואתגרים חברתיים הולכים וגדלים, אנו נדרשים לשלב כלים סביבתיים חדשים ומסורתיים להתמודדות עם גודל השעה. הקורס יספק הבנה בסיסית באקולוגיה, תהליכי פיתוח והשפעתם על המערכות הטבעיות שמקיימות אותנו. אקלים, הידרולוגיה בוטניקה וזואולוגיה וכיצד פתרונות מבוססי טבע  משולבים בסביבת האדם יכולים לספק חוסן סביבתי וחברתי. הקורס יכלול הרצאות, סיורים, מפגשים עם מומחים ותרגול מעשי.