תרגול וטכניקות פרטניות: ג'ינסים במחשבה שנייה | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

תרגול וטכניקות פרטניות: ג'ינסים במחשבה שנייה

קוד
30157
שעות אקדמיות
0
נ"ז
0
סמסטר א
יום
רביעי
בשעה 17:30 - 20:30