תרגול וטכניקות פרטניות:עור צמחי | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים