תרגול וטכניקות פרטניות:ראשית שפה | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים