תרגול טכניקות פרטניות: גיבורת תרבות טכניקות סריגה | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים