תרגול וטכניקות פרטניות: נעליים - הצעד הבא | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

תרגול וטכניקות פרטניות: נעליים - הצעד הבא

קוד
30174
שעות אקדמיות
0
נ"ז
0
סמסטר א
יום
חמישי
בשעה 17:30 - 20:30