תרגול וטכניקות פרטניות: אופנת רחוב | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

תרגול וטכניקות פרטניות: אופנת רחוב

קוד
300117
שעות אקדמיות
0
נ"ז
0
סמסטר ב
יום
רביעי
בשעה 17:30 - 20:30