הנחייה אישית פרוייקט גמר | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

הנחייה אישית פרוייקט גמר

קוד
623011
שעות אקדמיות
0
נ"ז
10
סמסטר ב
-
עיצוב תעשייתי (.B.DES)