קורס בחירה: מגורים | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

קורס בחירה: מגורים

קוד
70191
שעות אקדמיות
30
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
שלישי
בשעה 11:30 - 13:00