סטודיו עיצוב אסטרטגי - פרויקט פלורנס | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

סטודיו עיצוב אסטרטגי - פרויקט פלורנס

קוד
880108
שעות אקדמיות
200
נ"ז
6
סמסטר א
יום
רביעי
בשעה 9:30 - 17:00