עיצוב מערכתי | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

עיצוב מערכתי

קוד
880109
שעות אקדמיות
60
נ"ז
4
סמסטר א
יום
שלישי
בשעה 13:00 - 17:30