סטודיו מערכות מורכבות - פרויקט פלורנס (ארכיטקטורה) | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

סטודיו מערכות מורכבות - פרויקט פלורנס (ארכיטקטורה)

קוד
880108
שעות אקדמיות
0
נ"ז
6
סמסטר א
יום
שלישי
בשעה 14:00 - 20:30