סטודיו מערכות מורכבות - פרויקט פלורנס (ארכיטקטורה) | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

סטודיו מערכות מורכבות - פרויקט פלורנס (ארכיטקטורה)

קוד
880108
שעות אקדמיות
200
נ"ז
6
סמסטר א
יום
רביעי
בשעה 9:30 - 17:00