פתיחות מול סגירות בעידן התקשורת החזותית והחומרים רבת ההשפעה. | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

פתיחות מול סגירות בעידן התקשורת החזותית והחומרים רבת ההשפעה.

קוד
65646
שעות אקדמיות
30
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
ראשון
בשעה 8:15 - 9:45