מעשה האוצרות ב - מנגנונים מוזיאליים; הוראות הפעלה, פרקטיקות פעולה | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

מעשה האוצרות ב - מנגנונים מוזיאליים; הוראות הפעלה, פרקטיקות פעולה

קוד
24000144
שעות אקדמיות
30
נ"ז
2
סמסטר א
יום
חמישי
בשעה 10:00 - 13:00

הקורס יתמקד במוזיאונים כאתרים אפיסטמולוגיים, המאפשרים התבוננות וחקירה של הנחות היסוד המרחביות, הזמניות והאידיאולגיות עליהם מושטט המוזיאון הציבורי.

מטרת  הקורס היא כפולה: ראשית, נעיין בטקסטים וביצירות אמנות שיאפשרו לנו לפתח מבט ביקורתי במנגנונים המוזיאלים הקושרים בין כוח, ידע וזהות. שנית, נתנסה בפרקטיקות מבוססות תנועה, קול, ועבודה קולקטיבית, דרכם נוכל ״להפעיל״ את המנגנונים המוזיאליים ולדמיין כיצד יוכלו להפוך לכלי כיבול לחשיבה, חוויה ועשייה המזמנת סוגות שונות של ידע והקשרים חברתיים. בכל אחד מן השיעורים נתמקד במושג אחד: מתחם הראווה (התערוכה), אוספים לא יציבים, מרחב ללא מגע, הזמן המוזיאלי, ״רקמות רכות״ - מרחבים לימנאלים,  הסיור המודרך. דרך קריאה ודיון לצד עבודה סדנאית, נתחכה אחרי המקורות ההיסטורים והאידיאולוגיים של המוזיאון הציבורי בהווה ונעיין במשמעויותיו העתידות בעידן של ניהול אלגוריתמי.