מעשה האוצרות א' ״מושג+אתר״ | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

מעשה האוצרות א' ״מושג+אתר״

קוד
24000145
שעות אקדמיות
30
נ"ז
2
סמסטר א
יום
חמישי
בשעה 10:00 - 13:00

למעשה האוצרותי תמיד יש זמן ותמיד יש מקום. בקורס נתבונן ונחקור שתי נביעות מהן צומחת הפעולה האוצרותית: המושג -- הדקדוק הפנימי של האוצר.ת, נציג לרוח הזמן; והאתר -- הקונטקסט שממנו צומחת הפעולה האוצרותית ואליו היא מיועדת. על שתי הנביעות להשתרג יחד באוצרות של תערוכה, על אחת כמה וכמה באוצרות שמובילה מוסד אמנותי.

שם הקורס שואב השראה מהתערוכה המכוננת ״מושג+אינפורמציה״ שאצר יונה פישר במוזיאון ישראל בשנת 1971, תערוכה שבישרה את כניסת האמנות המושגית אל השדה המקומי. הקורס יצביע על הצורך לנטוע את המחשבה המושגית בתוך תנאים קונקרטיים שמעניקים הקשר ממשי לפעולה האוצרותית.