אֶסְת-אֵתיקה: האמנות כהכנסת אורחים | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

אֶסְת-אֵתיקה: האמנות כהכנסת אורחים

קוד
24000146
שעות אקדמיות
60
נ"ז
4
סמסטר ב
יום
רביעי
בשעה 14:00 - 17:00

הפילוסוף הצרפתי עמנואל לוינס זיהה את האתיקה עם הכנסת אורחים ללא תנאי של האחר לגמרי. בקורס נעקוב אחר המושג-לא-מושג של הכנסת האורחים, כפי שהוא בא לידי ביטוי בהגותם של לוינס, דרידה, סרטר, ואגמבן. בתוך כך תועתק הזירה של אירוע הכנסת האורחים מהמרחב הבין-אישי למרחב האסתטי של האמנות. הדבר יוביל לבחינת האמנות כאתר של הופעה של אחרות רדיקלית הזרה לכל חישוב וכלכלה. ברוח גישה חדשנית זו לאמנות ייבחנו עבודות אמנות משל יוזף בויס, מרסל דושאן, ג'ף וול, סיגלית לנדאו, דגנית ברסט ואחרים/ות.