סדנה בכתיבה על אמנות | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

סדנה בכתיבה על אמנות

קוד
24000148
שעות אקדמיות
60
נ"ז
4
סמסטר ב
יום
חמישי
בשעה 14:00 - 17:00

כתיבה על אמנות חזותית מובנת היום לרוב על-פי הדגם של ביקורת האמנות: כתיבה על מושא אמנותי קיים משכבר, סגור וחתום, שאותו יש לתאר, לנתח ולפרש, למקם בהקשרו החברתי והתרבותי וכן להעריך. אולם למעשה קיימות סוגות שונות של כתיבה על החזותי, וכל אחת מהן משרטטת אחרת את אופן ההסמכה של סימן לדימוי, צורה לתוכן ואמנות לעולם. בסדנה זו נעסוק בסוגות השונות של הכתיבה על וסביב אמנות - טקסט קיר, טקסט קטלוגי, ביקורת, מסה עיונית, מסה אישית; וכן כתיבה בתוך המעשה האמנותי עצמו, וכתיבה של אמניות ואמנים לצד מעשה היצירה. נקרא טקסטים שנכתבו בסוגות הללו, נשאל על מאפייני כל אחת מהן, על ההבדלים ביניהן והטעמים לכתיבה בהן ועל הנחות היסוד האפיסטמולוגיות והלשוניות שעומדות בבסיסן. בתוך כך, נעסוק בפולמוס הביקורת, במעמדה של הביקורת הממוסדת בעידן הרשתי וביחסים בין ביקורת אמנות, ביקורת החברה והתיאוריה הביקורתית (תוך קריאה בקאנט, ניטשה, א. רוגוף ועוד). במהלך הסדנה הסטודנטים יתנסו בכתיבה על אמנות בסוגות שונות, ובמחציתה השנייה יגבשו פרויקט כתיבה אישי.