ביקורת / תערוכת בוגרים | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

ביקורת / תערוכת בוגרים

קוד
24000149
שעות אקדמיות
30
נ"ז
2
סמסטר קיץ
-

הסדנה תיערך בשבוע הביקורות לקראת תערוכת הבוגרים.ות של בצלאל. הסטודנטים ייכנסו לביקורות בכמה מן המחלקות המעשיות, ייקחו בהן חלק ולאחר מכן יערכו ניתוח של שיח האמנות שמתקיים בהן: המושגים, סוגי המבעים, אופני הדיבור, הממד הטיעוני והממד האמוטיבי, יחסי הכוח; וכן התכנים והצורות, החומרים והפעולות שמונחים על הכף בכל אחת מן המחלקות.