תרגול וטכניקות פרטניות: התיק כאייקון (תעשייתי) | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

תרגול וטכניקות פרטניות: התיק כאייקון (תעשייתי)

קוד
300145
שעות אקדמיות
0
נ"ז
1
סמסטר ב
יום
חמישי
בשעה 17:30 - 20:30