תרגול וטכניקות פרטניות: שעונים (תעשייתי) | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

תרגול וטכניקות פרטניות: שעונים (תעשייתי)

קוד
300146
שעות אקדמיות
0
נ"ז
1
סמסטר ב
יום
שלישי
בשעה 17:30 - 20:30