ג'אם עיצוב משחקים | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

ג'אם עיצוב משחקים

קוד
20305
שעות אקדמיות
0
נ"ז
3
סמסטר א
יום
רביעי
בשעה 17:30 - 20:30