אקספורט וידאו - מבוא לוידאו ארט | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

אקספורט וידאו - מבוא לוידאו ארט

קוד
36
שעות אקדמיות
0
נ"ז
2
סמסטר א
יום
רביעי
בשעה 17:30 - 20:30