טכנולוגיות א' סמסטר ב'-מבוא לטכנולוגיה | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

טכנולוגיות א' סמסטר ב'-מבוא לטכנולוגיה

קוד
611224
שעות אקדמיות
0
נ"ז
1
סמסטר ב
יום
חמישי
בשעה 10:00 - 13:00
עיצוב תעשייתי (.B.DES)