בריאת העולם / בריאת האמנות סימפוזיון פרשני | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים