סדנת הזנק לפיתוח רעיונות | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

סדנת הזנק לפיתוח רעיונות

קוד
79450090
שעות אקדמיות
0
נ"ז
2
סמסטר א
-

מטרת הסדנה: הקניית שיטות לפיתוח רעיונות, ופתוח רעיונות לסרטי הגמר באנימציה ובווידאו. במהלך הסדנה יחשפו הסטודנטים לטכניקות שונות ובלתי שגרתיות לפיתוח רעיונות לסרטי הגמר באנימציה ובווידיאו. במשך הסדנה יתרגלו המשתתפים בקבוצות ויחידים, בכיתה ובשטח, איסוף חומרי גלם ויזואליים, קוליים ומילוליים. המשתתפים ינפו, ויסנטזו את החומרים שיאספו, ידונו בתוכניהם, ויפתחו מהם סינופסיסים קצרים מהם יפתחו בהמשך תסריטים לסרטי הגמר.